Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 TARAFLAR

1.1 – SATICI
Unvanı : DavetiyeMarket / Sercan AKTAY
Adresi : Cevizli Mah. Fatih Cad. No.: 7/A Kartal / İSTANBUL
Telefon : 0 216 473 14 63 – 0 850 302 35 04
E.posta Adresi : info@davetiye.market

1.2 – ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-posta :

MADDE 2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait online Davetiye.Market internet sitesinden veya WhatsApp gibi elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve 06.03.2011 Tarihli mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU

ÜRÜN
Marka :
Kodu :
Miktarı :
Tutarı : KDV Dahil.
Ürünlerin cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI; Davetiye.Market internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunuzu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından Tüketici’nin bilgilendirilmesine yönelik verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak SATICI’nın verdiği adres bilgilerinde yer alan ikamet bölgesine, açıklanan süre içinde ALICI’nın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3 – Kargo ücreti standartta standart olarak ALICI tarafından ödenmektedir, fakat kampanyalar dahilinde kargo ücreti Davetiye.Market tarafından da ödenebilmektedir. Her müşterimiz ücretsiz kargo kapsamında sadece bir(1) adres için faydalanabilir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle Davetiye.Market müşteri hizmetleri ile iletişime geçilebilmektedir.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6 – SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 15 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.7 – Ürünün teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Ürünler kişiye özel baskılı olduğundan ve sipariş sonrası baskıya alındığından alıcı siparişin yükümlülüğünden kurtulmuş sayılamaz. Ancak baskı öncesi bu durum gerçekleşirse SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin eğer özel baskılı değil ise iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 15 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra eğer ürün üretilmedi ise 2 ile 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 CAYMA HAKKI ALICI

Size özel olarak üretilen baskılı ürünler, cayma hakkı bulunmayan ürünler listesindedir.

Kişiye özel olarak üretilen baskılı ürünlerde davetiye üzerine müşteriye özel ve müşteriden gelen şahsi bilgiler kullanıldığı için ve bu davetiyeler tekrar kullanılamayarak geri dönüştürememesi sebebi ile tek taraflı cayma hakkı mevcut değildir. ALICI muhakkak iade talep eder ise gerekli masraflar, kalıp bedelleri, kağıt masrafları, nakliye masrafları ve baskı ücretleri çıkartılacak ALICI’ya ücret iadesi gerçekleştirilir. ALICI siparişten 24 saat içerisinde ürün baskıya girmeden müşteri hizmetlerini arayarak eğer ürünü baskıya girmemiş ise ürününü iptal ettirerek ücretinin tümünün iadesini talep edebilir. Bu gibi durumlar için yazılı olarak müşteri hizmetlerinden destek alınabilir.

İade talebinde bulunulacak ürün eğer baskılı değil ise cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde, iade edilmek istenilen ürünlerin faturası ile birlikte firma adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 15 (Onbeş) gün içerisinde ürün bedeli eğer ki özel baskı değil ise ALICI’ya ÖDEDİĞİ ŞEKİLDE iade edilir. Eğer özel baskılar mevcut ise gerekli masraflar kesilerek ALICI’ya ücret iadesi 15 gün içerisinde iadesi yapılır. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Ürün bütün standart aksesuarları, ambalajları ile gönderilmelidir ve 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ayrıca kişiye özel baskılı ürünler tekrar satışa uygun olmadığı için de iade kabul edilmez. Sitemiz üzerinden veya whatsapp üzerinden sipariş vermiş tüm müşterilerimiz bu maddeleri kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 6 YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır. Online veya WhatsApp üzerinden verilen her siparişte bu sözleşme kabul edilmiş sayılır.

Satıcı : Davetiye.Market / Sercan AKTAY
Alıcı :
Tarih :